• 6-sculplanes3zz2qp
  • 6-sculplanes3zz2qp

  • Watch Video

 • 2-likefacesmatrix
  • 2-likefacesmatrix

  • Watch Video

 • 8-planes3hzzzqp
  • 8-planes3hzzzqp

  • Watch Video

 • 10-cylindermatrix
  • 10-cylindermatrix

  • Watch Video

 • 9-beatplanesqp
  • 9-beatplanesqp

  • Watch Video

2006   M-M-M TRANSFORMS in black and white

De animaties geven een ervaring van voortdurende verandering. Ze roepen verschillende sferen op: nu eens de sfeer van ruimte, dan weer de sfeer van groei of microstructuur. De serie van tien animaties heeft de werktitel: M-m-m transforms. Het gaat over onze meso- of middenentiteit in relatie tot micro- en macrowerelden. Het is een verbeelding, die de kracht van reflectie en verwondering oproept, waarbij vorm en inhoud samenvallen. Eigenzinnige beelden op het grensvlak van het materiële en het immateriële, van wetenschap en spiritualiteit.

Het zijn animaties die zich niet op sentimenten of psychologische associaties richten. Door de beweging van beelden, die 3D-animatie biedt, wil ik als vervolg op de M-m-m transforms aan de hand van choreografiën meer betekenis geven aan overgangen en processen.

Het geluid bij de animaties is door mijzelf in midi, een digitaal noten-notatieprogramma en door M. Koenders, componist van elektronische muziek, gemaakt. Uitgangspunt was hierbij niet het synchronisch zijn van beeld en geluid. Het moet de ruimte om het beeld ‘vullen’ en vandaar uit  kan het wel of niet samenvallen met de dynamiek van de beelden.

 

Bij  vroeger werk was zichtbaar hoe van nauwgezet tekenen een ontwikkeling heeft plaats gevonden van figuratie naar abstractie. Meerdere beeldende dwarswegen werden ingegaan met verschillende materialen. De verf- en tekenstreken gingen over tot zelfstandige vlakken, de kleur werd eerst fel later steeds transparanter. Uiteindelijk leidde dit tot de plastica’s, de geheel doorzichtige schilderijen op kunststof.

De naam plastica is een verwijzing naar ‘vervormbaar’ en ‘van kunststof’. De doeken zijn van kunststof, waarop eerst lichtgekleurde en later geheel  blanke verf werd aangebracht. Met behulp van een vacuümtafel, warmte en mallen, wordt aan deze  doeken  reliëf gegeven. De sfeer wordt bepaald door lichtbreking, reflectie en schaduwwerking.

Hiervoor was de matrix of rooster met een gelijke verdeling van volumes als beeldend element in het werk reeds aanwezig. Ze gaan een steeds belangrijker plaats innemen naast de willekeurig gevormde vlakken. Beide zijn deel geworden van de animaties, samen met beweging en geluid .

Met een 3-D grafisch computerprogramma kunnen elementaire vormen, zoals bijvoorbeeld een bol of een plat vlak naar willekeurige vormen worden geanimeerd.  Alle beeldeigenschappen zoals transparantie, gelaagdheid, licht , kleur enz. zijn instelbaar.. De vormen komen op uit de ruimte in een matrix, bewegen  daarbinnen, gaan over naar een willekeurige ordening of gaan langs willekeurige paden door de ruimte.

De toekomst staat in het teken van de relatie, de polariteit tussen de strenge ordening, de regelmaat van de matrix en de willekeurige vlakken. Het gaat hierbij om een abstractie waar we dagelijks mee omgaan.

Het thema ” polariteit tussen bepaaldheid en willekeur” gaat verder als een project waarbij tekst, geluid, losse beelden een geheel gaan vormen. U kunt hieraan  bijdragen door aansprekende voorbeelden van deze polariteit door te geven. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld muziek, spreekwoorden, krantenberichten, gedichten etc.