LITTEKENS, “ INTO CONTROL ”

Met littekens wordt hier boomlittekens bedoeld. De boomlittekens kunnen opgevat worden als een metafoor  voor een letsel of beschadiging. Iedereen kan een litteken oplopen en ze kunnen verstoring geven in vorm van ongewenst sociaal gedrag of psychische disbalans. Het onder controle krijgen en houden hiervan is van belang  om in evenwicht te functioneren.

Natuurlijk hebben bomen geen of in ieder geval een andere psychische of sociale respons op beschadiging. Echter , zij moeten het litteken ook onder controle krijgen. De beschadiging herstellen en dicht laten groeien om erger te voorkomen.                                                                                                                                                                                                En …. hebben bomen fantoom gevoelens?  Mogelijk, in ieder geval moeten ze hun kringloop  herstellen en in stand houden. De mens kan na een beschadiging , ook al is de oorzaak opgelost,  na-ijlen en is het van belang om de balans vast te houden.

Van de boomlittekens is ook een serie gemaakt met de beelden gespiegeld. De willekeurige beelden krijgen hierdoor een andere betekenis. Een boomlitteken zonder meer wordt tot een ” aankijkend , vragend ” beeld.