EEN DRIELUIK, een hink-stap-sprong van aardkorst via boombast naar ons vel.

We leven op een gestolde buitenkant, de aardkorst samen met bomen met hun kwetsbare bast. Ze zijn voor ons van levensbelang als directe of indirecte voedingsbron. Ook voor onze bast, onze buitenkant, ons vel.